Pragmatisch • Duurzaam resultaat • Duidelijke aanpak » Ontdek de uniciteit van Mondea

Wat we doen

arrowsImplementatie management

Implementatie management gaat over selecteren, implementeren en optimaliseren van IT systemen en IT architecturen.

Systemen gaan pas echt werken als de aansluiting gemaakt kan worden met de processen en de mensen van de organisatie. 

Mondea Implementatie management is gericht op Orgware. Het laten werken van software en hardware door de aansluiting met de mensen en de processen continu te verbeteren.

Mondea diensten:  

  • ontwikkeling strategische ICT plannen
  • selecties van IT systemen
  • ERP vraagstukken
  • begeleiding van implementatie
  • begeleiding van optimalisatie van bestaande systemen
  • standaardisatie van implementatiemethodologieën
Mondea project- en programma managers zijn onafhankelijk en objectief. Hun enige belang is het succesvol afronden van het project of het programma. Meer informatie over onafhankelijk project- of programmamanagement

transitieTransitie management

Digitale transitie gaat over de tranformatie van je organisatie naar een manier van denken en werken die aansluit bij de zich constant veranderende wereld en de daaraan gerateerde technologische ontwikkelingen. Mondea regisseert de digitale transitie vanuit de door haar ontwikkelde filosofie ServantLean. Daarbij is er voortdurend aandacht voor klantwaarde, duurzaamheid en medewerker.

managementProgram-, project- & interim-management

Mondea weet als geen ander wat er speelt in het vakgebied van IT, Logistiek, Supply Chain Managment en Productie. Al meer dan 15 jaar werken onze professionals aan een grote diversiteit van opdrachten. We beschikken over een groot netwerk van professionals met wie we frequent contact onderhouden. Daardoor is er aansluiting bij de laatste ontwikkelingen in de diverse vakgebieden en zijn we in staat om als dat nodig is, zeer snel te schakelen. Download hier onze brochure over Interim Management

developmentContinu verbeteren

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je had”. “Verandering is de enige constante”. 
Veel clichés onderstrepen de noodzakelijkheid van het op continue basis bezig zijn met de vraag waar en hoe dingen beter kunnen.
En dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan.
Continu verbeteren is geen project, dat “even” wordt geïmplementeerd. Continu verbeteren is geen leiderschapsstijl die wordt “opgelegd”.
Continu verbeteren is een “state of mind”, een onderdeel van de cultuur, een manier van denken en werken die door de gehele organisatie (en wellicht zelfs nog daarbuiten) is geïnternaliseerd, onderdeel is geworden van je dagelijkse manier van doen.
Om een continu verbeter organisatie te worden, is meer nodig dan processen en technologie. Om continu verbeteren in de haarvaten van de organisatie te sonderen, is aansluiten van mensen op processen en systemen van essentieel belang. Het begeleiden van deze reis, is waar we als Mondea in uitblinken.
Om dit te kunnen doen, hebben we naast IT expertise ook kennis en ervaring als persoonlijk- en organisatie ontwikkelaar. Mondea is aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Organisatie voor Beroeps Coaches).  

Mondea Nieuws
Coöperatie ParkeerService U.A. heeft de keuze gemaakt de ServantLean filosofie te adopteren. Door middel van een interactieve workshop en een ServantLean BusinessGame is de introductie van ServantLean gestart. In de komende periode gaan 13 Kaizens van start om continu verbeteren tot standaard te gaan verheffen.


Neem contact met ons op