Pragmatisch • Duurzaam resultaat • Duidelijke aanpak » Ontdek de uniciteit van Mondea

Change management

Uit onderzoek van Gartner is gebleken dat wereldwijd van 55% tot 75% van alle ERP-projecten faalt. Falen betekent niet afgerond binnen tijd, budget, scope en/of kwaliteit.

Wanneer je inzoomt op de top 10 faalfactoren, dan blijkt dat maar liefst de helft bestaat uit “human-factors”:

 • Gebrek aan commitment vanuit het management;
 • Gebrek aan investeren in change management;
 • Gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheid wanneer belangrijke besluiten genomen moeten worden;
 • Onvoldoende capaciteit beschikbaar;
 • Onvoldoende training / on the job ondersteuning.

Om het risico van ontsporing te verkleinen, is het belangrijk om tijdig aandacht aan deze elementen te besteden. De kans op een succesvolle implementatie is 6x groter wanneer change management onderdeel uitmaakt van het project en professioneel wordt vormgegeven.

Mondea beschikt over een Prosci accreditatie en geeft change management vorm vanuit deze methodologie:

 • Voorbereiding
  • Awareness: bewustwording – waarom doen we dit?
  • Desire: verlangen – what’s in it for me?
 • Managen van verandering
  • Knowledge: kennisoverdracht – wat heb ik te leren?
  • Ability: vermogen om het geleerde in de praktijk te gebruiken
 • Verankeren van verandering
  • Reinforcement: verankeren – zorgdragen voor succesvolle en duurzame verandering.

We dragen zorg voor ERP gerelateerd change management door samen te werken met de implementatie partners en de software leveranciers. Wanneer we zelf leidinggeven aan de implementatie maken we gebruik van onze eigen implementatie methode waarin Prosci is geïntegreerd.

Voorbereiding:

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg ervoor dat iedereen aan boord is, de noodzaak voor verandering ziet en deze ook onderschrijft. Zorg ervoor dat aanwezige weerstand wordt weggenomen er aandacht is voor verandering vanuit het management en duidelijkheid over de sponsoren.

Managen van verandering:

Zorg voor voldoende en juiste overdracht van kennis door training, workshops, etc.

Bied gebruikers de gelegenheid het geleerde in te trainen. Zorg daarbij voor voldoende begeleiding. Accepteer dat hier vertraging ontstaat. Check of de verandering zijn beslag krijgt.

Verankering van verandering:

Verzeker je ervan dat je meer dan genoeg ondersteuning paraat hebt na de live gang. Zorg ervoor dat gebruikers niet terugvallen naar oude gewoonten door het aanbieden van coaching, extra training, management support, etc.

Ten aller tijden: vier je succesjes.

Mondea Change Management ondersteuning beperkt zich niet alleen tot ERP. De volgende diensten zijn van toepassing om elk IT project waar verandering aan de orde is:

 • Change assessment
 • Stakeholder analyse
 • Communicatie plan
 • Trainings plan

Terug naar het overzicht.