Omschrijving

In de afgelopen tijd heeft de PartsPoint Group door overnames en fusies een aantal belangrijke stappen gezet in de verdere groei naar een speler die er in Europa toe doet.

In oktober 2015 is USN-Centuri overgenomen. Mondea begeleidde de integratie van USN-Centuri binnen de PartsPoint Group.

In december 2014 is de fusie tussen PartsPoint en AD Benelux gecommuniceerd. Mondea begeleidt het fusie proces tussen de beide organisaties.

In november 2014 koopt de PartsPoint Group de grossiersketens Staadegaard Automotive en Technische Centrale. Mondea begeleidt de integratie van de beide ondernemingen binnen de PartsPoint Group.