Pragmatisch • Duurzaam resultaat • Duidelijke aanpak » Ontdek de uniciteit van Mondea

ERP-strategie

In de beginjaren van ERP was het simpel. Je koos voor pakket A, pakket B of pakket C.

Zo aan het begin van deze eeuw werd het allemaal wat complexer. Naast een pakketkeuze mocht er ook een keuze gemaakt worden voor een “best-of-breed”, “best-of-suite”, of “integrale ERP” strategie.

Probeer deze keuze, met gerelateerde voor- en nadelen maar eens uit te leggen in de directiekamer. Dit gaat niet meer alleen over functionaliteit. Dit gaat ook over techniek, innovatie, total-cost-of-ownersip, gebruikers tevredenheid, gevoel, cultuur, etc.

En om het speelveld nog wat complexer te maken is hier in de afgelopen jaren het begrip low-code aan toegevoegd. Hierbij wordt gehoor gegeven aan het verlangen om meer kort cyclisch te willen implementeren. Organisaties zijn heden ten dage immers voortdurend in beweging. Het is hierdoor vrijwel onmogelijk om een jaar of langer durende ERP-implementatie uit te voeren.

Bovendien, is ERP allang niet meer stand-alone. Los van of het pakket al dan niet via de “cloud” beschikbaar is, geldt dat horizontale en verticale integratie tegenwoordig tot de standaard behoort. Hier kun je je ogen niet voor sluiten.

Gegeven deze dynamiek is het voor de verantwoordelijken in elke organisatie fijn om zo af en toe over de ERP-strategie te sparren. De mogelijkheden, de keuzes, de kosten, de innovaties, de aansluiting in de organisatie, de migratie, etc. In een enkel gesprek of met een officieel rapport. Mondea biedt deze mogelijkheid waarbij u in alle gevallen gebruik maakt van onze ruime ervaring.

De ervaring leert dat de inzichten uit deze exercities buitengewoon waardevol zijn bij het op basis van solide argumenten kunnen nemen van besluiten omtrent de toekomst van ERP binnen de organisatie.

Om de verschillende belangen te betrekken worden ERP-strategie sessies vaak ook gehouden in samenspraak met het gehele management team / vertegenwoordigers van verschillende afdelingen.

Terug naar het overzicht.