Pragmatisch • Duurzaam resultaat • Duidelijke aanpak » Ontdek de uniciteit van Mondea

Hoe we werken 

Mondea is een full service ERP dienstverlener. Ons doel is zorg te dragen voor een duurzaam en succesvol gebruik van ERP. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is de aansluiting van de organisatie en de mensen bij de systemen en de processen. Om dit te kunnen doen omvat onze expertise een combinatie van IT, bedrijfskundige en veranderkundige vaardigheden:
 • Functionele kennis van diverse ERP pakketten (o.a. SAP, Microsoft Dynamics/AX/NAV, ISAH, Infor, Exact, Ridder);
 • Technische kennis van diverse ERP pakketten;
 • IT architectuur;
 • Kennis van primaire processen van handelsondernemingen, bedrijven in de maakindustrie en logistieke dienstverleners;
 • Kennis van requirementsmanagement (ophalen van eisen en wensen);
 • Procesanalyse, -modellering, -mapping (BPEL);
 • Implementatie kennis (Prince2, Agile/Scrum, Lean);
 • Change management (Prosci);
 • Coaching (NLP, TA, CliftonStrengths, Insights Dimensions).
De manier waarop we deze kennis en vaardigheden inzetten, onze werkwijze, is samen te vatten in de volgende punten:
 • Onafhankelijk en Objectief
 • Leading by example;
 • Van small & beautiful naar large & powerful;
 • Waarderend perspectief;
 • Secure base leadership;
 • Intrinsieke motivatie;
 • Tonen van eigenaarschap;
 • Fouten maken moet.

  Onafhankelijk & objectief

  Er is geen belang, anders dan het klantbelang. In alles wat we doen, staat het belang van onze klant voorop. We laten ons niet leiden door commissie structuren met software leveranciers. We werken met professionals die het best aansluiten bij dat wat op dat moment voor een project nodig is.

  Leading by example

  Het goede voorbeeld geven. Het lijkt cliché en is o zo belangrijk. De manager die al rokend zijn medewerkers vraagt te stoppen met roken omdat het zo slecht is voor hun gezondheid, zal weinig respect afdwingen. Voor elk project, voor elke verandering, geef het goede voorbeeld, doe dat oprecht en sta versteld van het gemak waarmee het navolging krijgt.

  Van small & beautiful naar large & powerful

  Big bang of incrementeel. Bij Mondea geloven we in een kleine eerste stap die tot een succes wordt gemaakt en vervolgens in de organisatie verder wordt uitgerold. Betrokkenen van het eerste uur, zijn belangrijke sponsoren en zorgen voor “walk-the-talk” en olievlek werking.

  Waarderend perspectief

  Professionele communicatie is misschien wel de grootste succesfactor in elke willekeurige organisatie. In alles wat we doen, speelt professionele communicatie een essentiële rol. We gaan uit van dat wat goed gaat en verkennen met onze klanten de omgeving om samen te ontdekken waar het beter kan.

  Secure base leadership

  Werken vanuit een secure base, een veilige en vertrouwde omgeving, heeft een sterk positieve invloed op de kans van slagen. Bij de samenstelling van het projectteam selecteren we daarom graag professionals om met elkaar deze secure base te vormen.

  Intrinsieke motivatie

  Weerstand is de grootste boosdoener voor elk project. Als intrinsieke motivatie bij managers, kern- en/of eindgebruikers ontbreekt, is de kans van slagen beduidend lager. Managen van weerstand en realiseren van intrinsiek motivatie is daarom in alle Mondea projecten een top prioriteit.

  Tonen van eigenaarschap

  Een systeem gaat pas functioneren als de gebruikers er zich eigenaar van voelen. Als men verantwoordelijkheid voelt voor het juiste gebruik, het up-to-date houden van de data en het oplossen van issues die ontstaan. Eigenaarschap tonen als gebruiker, betekent verantwoordelijkheid nemen, er voor gaan. Het lijdt geen twijfel dat Mondea zich tot doel stelt eigenaarschap te realiseren om tot een succesvolle en duurzame implementatie te komen.

  Fouten maken moet

  Als er geen fouten gemaakt worden, wordt er niet geleerd en niet geinnoveerd. Als Mondea streven we naar een cultuur waar er permissie is om fouten te maken en waar van fouten geleerd kan worden.

  Kennismaken  met Prosci Met enige regelmaat organiseren we korte bijeenkomsten om mensen uit ons netwerk in de gelegenheid te stellen kennis te maken met ServantLean en elementen uit de ServantLean.

  Selectie van onze klanten

  Neem contact met ons op