Pragmatisch • Duurzaam resultaat • Duidelijke aanpak » Ontdek de uniciteit van Mondea

Implementatie management

De keuze voor de invoering van een nieuwe omgeving is gemaakt. U bent enthousiast over de aanschaf.
Alvorens uw medewerkers er mee kunnen werken volgt nog een lastig traject: de invoering of implementatie van de applicatie. Cijfers uit het verleden leren dat zo’n traject vaak langer duurt, meer geld kost of inhoudelijk anders uitpakt dan u zich had voorgesteld. Dat knaagt aan de motivatie. Dit soort trajecten is ook niet eenvoudig. Er is kennis nodig van uw organisatie en van de applicatie die ingevoerd moet worden. Ook is kennis nodig van de informatiesystemen die nu in gebruik zijn. Veel verschillende vragen moeten worden beantwoord. Veel partijen zijn erbij betrokken.

Om de kans op een succesvolle en duurzame implementatie te vergroten én om pragmatisch te blijven werken, heeft Mondea haar eigen implementatie methode ontwikkelt. We combineren elementen uit Prosci, PrinceII en Agile/Scrum om enerzijds de juiste stappen te zetten en anderzijds flexibel te blijven en oog te hebben voor “the human side of change”.

We werken bovendien graag met een onafhankelijk projectmanager. Iemand met gedegen kennis op alle relevante terreinen. Een projectmanager die in staat is de belangen, op objectieve wijze, af te wegen. Zijn eigen belang daarentegen is het volgens de doelstellingen afronden van het project.

Terug naar het overzicht