Pragmatisch • Duurzaam resultaat • Duidelijke aanpak » Ontdek de uniciteit van Mondea

Migratie management

Het doorvoeren van een “service pack” of een “update” kan vaak nog ’s-nachts gebeuren. Hooguit is een korte vooraankondiging nodig met uitleg over “release updates”.

Er komt een moment dat een “major” update nodig is, die noodzakelijk of misschien zelfs wel verplicht is. Een update die meer tijd nodig heeft om goed door te voeren en behoorlijk verstrekkende gevolgen heeft voor én de IT-afdeling én de eindgebruikers.

In dergelijke gevallen is het heel legitiem om de vraag te stellen: Doen we hier wel goed aan? Gaat deze update onze organisatie echt verder helpen of is het meer een kwestie van noodzakelijk kwaad? Waarom gaan we dit doen en what’s in it for us?

Het antwoord berust niet uitsluitend op technische argumenten. Ook financiële, organisatorische, ergonomische en culturele elementen spelen een rol.

Aan de hand van een Mondea ERP Strategy Assessment kunnen alle relevante dimensies inzichtelijk worden gemaakt en kan een keuze worden gemaakt.

Wanneer besloten wordt tot een migratie, zal een goed doordachte migratieplanning moeten worden opgesteld.

Hoewel dankbaar gebruik gemaakt kan worden van bestaande casuïstiek, is iedere migratie uniek.

Zonder de pretentie te hebben limitatief te zijn, is aandacht voor de volgende gebieden gewenst:

  • Data migratie
  • Gebruikers impact analyse
  • Change management
  • Interfases
  • In- en uitfasering/ live gang

Als Mondea weten we als geen ander hoe lastig een migratie kan zijn en hoe belangrijk het is deze vooraf goed te plannen.

We werken nauw samen met alle betrokkenen, zowel intern als extern en nemen initiatief om de juiste stappen op de juiste momenten te zetten.

We maken gebruik van onze uitgebreide kennis en ervaring om voor u en uw organisatie een soepele migratie te organiseren.

Terug naar het overzicht.