Klant Case: Brezan Automaterialen

30/06/2014

Brezan heeft een catalogus van miljoenen artikelen. Om maximaal aan de wens van haar klanten te kunnen voldoen en de kosten van voorraad houden zo beperkt mogelijk te houden, is adequaat life cycle management van heel groot belang.

Als onderdeel van een omvangrijk voorraad optimaliserings programma is life cycle management binnen Brezan geintroduceerd en is fase 1 uitgerold. Cor Baltus, CEO van Brezan: “Door artikelen te voorzien van een status, kunnen we veel beter zien waar in hun levenscyclus het zich bevindt. Hierdoor zijn we veel beter in staat assortimentsbeheer te doen en kunnen we nog beter aansluiten bij de wensen van onze klanten”.

Na de succesvolle uitrol van fase 1, is direct gestart met fase 2. In deze fase wordt o.a. de aansluiting gezocht met de nieuwe omvangrijke catalogus PartsCat new generation en zal een verdere optimalisatie van processen worden gerealiseerd.

Mondea begeleidde Brezan bij de definiëring, ontwikkeling en uitrol van de eerste fase. Ook de tweede fase zal door Mondea worden begeleid.

In de begeleiding hanteert Mondea het uitgangspunt dat alle kennis die nodig is, binnen Brezan aanwezig is. Van belang is goed te luisteren, samen te vatten en informatie zodanig te structureren dat het pad naar wat gedaan moet worden vanzelf ontstaat. Intrinsieke motivatie van alle betrokkenen is hierbij essentieel om een door iedereen gedragen werkwijze te laten ontstaan. Dit maakt dat er niet slechts alleen aandacht is voor systemen, maar vooral ook voor processen, organisatie en mensen.