Case report: Transitiemanagement bij PartsPoint Group

20/12/2016

Gedurende de afgelopen twee jaar heeft Mondea de PartspointGroup mogen begeleiden bij het integreren van de overgenomen bedrijven. PartsPoint Group B.V. is onderdeel van Autobinck Group N.V.  en is als organisatie gespecialiseerd in de handel en distributie van personenauto-onderdelen in het aftermarket segment. PartsPoint Group werkmaatschappijen zijn Brezan Automaterialen, Staadegaard Automotive /Technische Centrale en AD Benelux.  De branche waarin PartsPoint Group actief is, wordt de laatste jaren gekenmerkt door verticale integratie en schaalvergroting door overnames.

De begeleiding is vormgegeven door Jan Akerboom, partner bij Mondea. Als transitiemanager is hij intensief betrokken geweest bij alle elementen van de transitie.

De keuze van PartsPoint Group om met Jan Akerboom als extern transitiemanager te werken, is een goede keuze geweest. Cor Baltus, CEO van de PartsPoint Group: “Door de projectstructuur en de aanwezigheid van een transitiemanager hebben we als management gedurende de transitie onze focus kunnen houden op het borgen van de day-to-day resultaten van het bedrijf. Omdat Jan op een goede manier in de stuurgroep de projecttaken en projectbesluitvorming kon scheiden van de reguliere aansturingstaken, hebben we de verschillende onderwerpen voortvarend kunnen  afhandelen”.   

Met name de “technische” integratie vereiste een zeer degelijke en gedetailleerde projectplanning en een strakke aansturing. Peter Meyer, COO van PartsPoint Group: “Om alles op tijd opgeleverd te krijgen, is het noodzakelijk geweest om alles op elkaar af te stemmen. Onderwerpen zoals masterdata afstemming, migratie van ICT systemen, verhuizingen en verbouwingen van vestigingen, verhuizing voorraden en DC’s, assortiment bepaling, proces harmonisatie, verplaatsing personeel en behoud van de overgenomen klanten zijn echter al grote projecten in zichzelf. In zijn rol als transitiemanager is Jan steeds weer in staat geweest om alles op de juiste manier te coördineren”.   

Met de wijziging van de organisatiestructuur ontstond ook de noodzaak om tijdig met alle medewerkers in gesprek te gaan over wat de overname voor hem/haar zou gaan betekenen. Hans Vente, Manager HR PartsPoint Group: “Als er onduidelijkheid is over de plek voor de medewerker in de nieuwe organisatie van na de intergratie, zou dat tot een ernstige verstoring van het integratieproces hebben kunnen leiden. Door dit proces samen met Jan nauwlettend te volgen en tijdig met de mensen in gesprek te gaan, hebben we dit kunnen voorkomen. We hebben daarbij ook veel aandacht besteed aan het verwelkomen van de nieuwe medewerkers op hun nieuwe plek.  Ze zijn zich hierdoor heel snel thuis gaan voelen in de nieuwe organisatie. Het programma dat de projectorganisatie onder leiding van Jan heeft opgesteld voor de  overname van USN Century (250 medewerkers), is hiervan een uitstekend voorbeeld”.

Het managen van een transitie gaat vaak over het sturen zonder macht.
Het managen van een transitie gaat over verbinden, plannen, borgen, opdrachten realiseren, mensen in hun kracht zetten, vertrouwen versterken en successen vieren.

Om een transitie succesvol en duurzaam te kunnen managen is het nodig om over de kwaliteit te beschikken de vele stakeholders intrinsiek te kunnen motiveren om de noodzakelijke stappen te zettten.

De hard- en software systemen zijn niet de bottleneck van een goede transitie. De mate waarin mensen verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen, bepaalt of je succesvol gaat zijn. Transitiemanagement is Orgware, het aansluiten van mensen op systemen, processen en organisatie.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze aanpak ?

Neem dan contact op met Jan Akerboom van Mondea