De relatie tussen SIM en LEAN

12/09/2014

Anno 2014 zijn er nogal wat organisaties die linksom of rechtsom bezig zijn met het implementeren van LEAN, of elementen van LEAN.

Dit blijft niet meer beperkt tot de industrie, waaruit LEAN oorspronkelijk is voortgekomen.

Ook in zorginstellingen, bij overheden, en in het bank- en verzekeringswezen kom ik steeds vaker het LEAN gedachtegoed tegen.

In een inspirerend gesprek wat ik laatst had, spraken we zelfs over LEAN in de keuken. Hilarisch genoeg trokken we beiden zowat gelijktijdig de conclusie dat de vaatwasser het meest inefficiënte apparaat in de keuken is: Zodra de vaat schoon is, ruim je het apparaat leeg. 80% van wat je op zijn plek gezet hebt, gebruik je binnen 8 uur weer. 1 verplaatsing te veel.

Let op mijn woorden: de keukens met 2 vaatwassers zijn onderweg….

Wanneer er over LEAN gesproken wordt, gaan deze gesprekken vaak over wat ik maar even gemakshalve noem, de technische tooling (al dan niet onderdeel van LEAN): 5S, TPM, VSM, Six Sigma, TQM, PDCA, QRM, etc.

Absoluut van groot belang en ook buitengewoon belangrijke bouwstenen van het succes van LEAN binnen Toyota en Japanse bedrijven in zijn algemeenheid.

Wanneer je echter in de gelegenheid bent (en dat ben ik gelukkig zo door de jaren heen veelvuldig geweest) om binnen organisaties te kijken naar dat wat nu maakt dat ze concepten als LEAN succesvol kunnen introduceren, dan ga je al snel andere conclusies trekken.

Deze conclusies worden prachtig onderschreven door Vincent Wiegel en John Maes in hun boek “Succesvol LEAN” wat ik deze zomer mocht lezen in de voorbereiding op een, in het najaar op te starten, opdracht.

LEAN, in welke vorm dan ook, en eigenlijk elk ander concept dat je in een organisatie wenst te introduceren, gaat alleen succesvol zijn als er op alle lagen van de organisatie een identiek beeld is van wat men wenst te bereiken en er draagvlak is voor deze verandering.

Het gaat daarbij niet om de technische tooling, het gaat niet om de IQ – De intelligentie van de mensen. Het is mijn sterke overtuiging dat het draait om de EQ- Emotionele Quotiënt, de mate waarin mensen vanuit gevoel in staat zijn a) de verbinding met zichzelf en b) de verbinding met de ander te maken. Alleen dan ontstaat een grootste gemene deler – een platform zo je wil – dat als basis kan dienen voor welke verandering dan ook, in welke richting dan ook.

Naarmate mensen naast IQ over een sterker ontwikkeld EQ beschikken, wordt het eenvoudiger hen met elkaar te verbinden en het draagvlak te realiseren dat nodig is verandering.

EQ kun je ontwikkelen. Het vraagt aangaan van verleidingen van de gevestigde maatschappij en aandacht hebben voor zelfbewustzijn, zelf management, sociale betrokkenheid en relatiemanagement.

Een kleine groep mensen (zo’n 20%) zijn Sensitief Intelligente Mensen. Ze zijn over het algemeen creatief, intuïtief, nieuwsgierig, intellectueel, goede probleem oplossers, medelevend en harde werkers. Bovendien zijn ze vaak meer dan anderen in staat het grotere plaatje te zien.

Wanneer ze deze bijzondere kwaliteiten op een goede manier weten in te zetten, zijn zij als geen ander de ambassadeurs van de LEAN filosofie. Zij hebben het vermogen de mensen om hen heen intrinsiek te motiveren en mee te nemen in transitie. In LEAN termen: Respect for People en Continuous Improvement.