Top Tien ERP Trends 2017

23/12/2016

Kritisch kijken naar het ERP-systeem in 2017 is geen overbodige luxe.

Ongeacht of de ERP-omgeving 3-5-7 of 10 jaar oud is (of nog ouder), de ontwikkelingen op het gebied van cloud computing, Internet-of-Things, BigData, etc. gaan zo snel dat een grondige realiteitscheck in 2017 geen overbodige luxe is om de aansluiting te behouden.

Laten we eens een aantal trends benoemen die reden zijn tot herbeoordeling van de ERP-omgeving:

  1. One-size fits all bestaat niet meer. ERP-systemen zijn sinds de midden jaren negentig steeds verder uitgebouwd. Oorspronkelijk bedoeld om het productieproces te ondersteunen, inmiddels is de functionaliteit veel breder dan dat. Wanneer vandaag de dag door de continu veranderende omgeving er een noodzaak voor aanvullende functionaliteit ontstaat, zien veel organisaties het toevoegen van een gespecialiseerde cloud-based oplossing als veel interessanter.
  2. Opkomst intelligente, intuïtieve platformen. Vanuit het verlangen flexibel te zijn, snel te kunnen implementeren en nauw aan te sluiten bij gebruikerservaring, ontstaan steeds meer intelligente en buitengewone intuïtieve platformen. Naast het platform wordt een steeds rijker gevulde bibliotheek aan “business apps” aangeboden. Deze apps zijn snel te implementeren, eenvoudig te configureren en sluiten qua beleving aan bij de smartphone die vrijwel iedere gebruiker sowieso al in de broekzak heeft.
  3. Meer holistisch, minder narrow minded. Optimale aansluiting van systeem en gebruiker is essentieel. Het tijdperk waarin medewerkers werd verzocht hun hersenen bij de receptie achter te laten, laten we steeds verder achter ons. Dit betekent dat systemen gebruikers het gevoel moeten gaan geven dat ze er toe doen. Veel systemen zijn zo niet ingericht. Ze proberen juist om de beslissingsruimte van gebruikers zo klein mogelijk te maken. Dit om eventuele inschattingsfouten te minimaliseren. Het gevolg is dat de gebruiker geen verantwoordelijkheid ervaart.
  4. Minder megalomaan meer netwerk maatschappij. Grenzen van ondernemingen vervagen. Steeds meer producten en diensten komen tot stand doordat een keten aan organisaties met elkaar nauw samenwerkt. Dit vraagt om integrale besturing vanuit IT-systemen. En dit is precies wat veel ERP-systemen traditioneel niet of maar beperkt bieden.
  5. Big data vraagt om bi-directionele communicatie. Grote hoeveelheden data én een goed geconfigureerde Business Intelligence omgeving, biedt fantastische inzichten en mogelijkheden om de processen effectief en efficiënt te besturen. ERP-systemen zijn hofleverancier van data. En tegelijkertijd is de vertaling vanuit BI-systemen naar het ERP systeem vaak heel moeizaam. En dat is ontzettend jammer. Wat juist als het BI-Systeem wordt ingezet voor het bijstellen van doelen, die dan automatisch worden door vertaald naar de bronsystemen (lees onder andere het ERP-systeem) haal je er het maximaal rendement uit. Helaas is deze tweerichting communicatie eind 2016 meer uitzondering dan regel.
  6. Scheiding werk en privé steeds minder scherp. Als we officieel aan het werk zijn, biedt de smartphone ons heel veel mogelijkheden ook privé dingen te doen (en dat doen we ook). Als we thuis zijn, biedt het Internet allerlei mogelijkheden de prestaties van mens en machine op het werk te blijven monitoren. De scheiding wordt steeds minder scherp. De rol van de smartphone wordt steeds belangrijker. De mate waarin ERP-systemen aansluiten bij deze vervagende grens en bij het oprukkende smartphone gebruik is nog maar heel beperkt. Voor het creëren van betrokken medewerkers is dit wel een heel belangrijke stap.
  7. Internet-of-Things en BigData gaan paradigma shift veroorzaken in productiebesturing. Door alle slimme systemen hebben we steeds meer grip op wat voor producten waar, in welke samenstelling en wanneer nodig zijn. Door steeds slimmer wordende machines wordt omstellen en inregelen van productieprocessen steeds eenvoudiger. De combinatie van deze twee, doet de aloude MRP, MRP-II concepten (de grondleggers van ERP zou je kunnen zeggen) op hun grondvesten doen trillen. De vraag is wellicht niet of maar meer hoe lang wil je hier nog aan vasthouden. In elk geval is het slim om er eens kritisch naar te kijken.
  8. Data komt overal vandaan, integriteit en betrouwbaarheid is essentieel. Master Data Management is voor gebruikers van ERP-systemen altijd al een ongelooflijk belangrijk iets geweet. “Rubbish in – rubbish out” is een kreet die we ook anno 2016 nog steeds heel veel gebruiken. In 2017 verandert dit niet. Sterker nog, het wordt nog veel belangrijker. Hoewel veel ERP-systemen hiervoor nog niet geschikt zijn gemaakt, wordt in toenemende mate de benodigde data opgehaald uit externe bronnen (lees: bronnen waarop ik – als eigenaar van het ERP systeem – geen directe invloed kan uitoefenen). Er is daarmee sprake van een krachtige single-source-of-truth, die niet alleen door mij, maar ook door vele anderen wordt gebruikt. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat de data die je gaat gebruiken te allen tijde integer en betrouwbaar is, zonder een parallelle database op te zetten waar je alle data naar toe gaat kopiëren. Want in dat geval ontstaan allerlei synchronisatie issues, die er nu ook al zijn.
  9. Angst, onzekerheid en twijfel krijgen minder grip. Er zijn best veel organisaties waar een groot one-size-fits-all ERP-pakket is geïmplementeerd waarbij de keuze in de directiekamer is gemaakt met angst, onzekerheid en twijfel als belangrijkste drijfveren. Veranderende leiderschapsstructuren en de mogelijkheden vanuit “small & beautiful” te groeien naar “large & powerful” maken dat er meer ruimte komt om andersoortige besluiten te nemen. In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat angst, onzekerheid en twijfel plaatst maakt voor moed, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid (courage, vulnerability and responsibility).
  10. ERP-leveranciers zien het ook. De laatste en ook wel interessante trend is, dat grote ERP-leveranciers zich meer dan ooit bewust zijn van alle, hier eerdergenoemde, trends. Er wordt veel geld geïnvesteerd om dat wat ze al hebben te evolueren in de richting van waar de markt nu om vraagt. Ze doen dit door overnames van trendsetters of eigen ontwikkeling. Als er echter een industrie is die heeft laten zien dat het maken van een ommezwaai een pittige klus is, die geen garantie biedt op succes, dan is het de IT-industrie wel. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had. Het is interessant de leveranciers te volgen en kritisch te kijken naar de strategie om het goede uit het verleden te behouden en afscheid te nemen van datgene wat voor de toekomst niet meer dienend is.

Tien ERP trends die in 2017 moeilijk te negeren zijn. De markt is in beweging en het lijkt alsof meer dan ooit tevoren het nu aan de orde is om jezelf serieus te vraag te stellen: “wat betekent dit voor ons ERP systeem”. Je hoort ons niet zeggen dat 2017 het jaar is waarin het systeem zou moeten worden vervangen. De boodschap die we brengen, is dat 2017 het jaar mag zijn waarin het slim is om stil te staan bij wat er is, en met de trends die er zijn, vast te stellen wat voor komende jaren de strategie is om op in te zetten.

Vanzelfsprekend zijn wij je hierbij voor de ondersteuning graag van dienst. Een kop koffiedrinken ter verkenning is vrijblijvend en snel geregeld.

Het beoordelen van deze omgevingen, het verkennen van de toekomst en het begeleiden bij het realiseren is wat wij doen. In 2017 al voor het 17e jaar. Objectief en onafhankelijk.