Over ons

Onze visie

Computers en IT zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. De Internet of Things veranderd onze samenleving, de manier waarop we werken en de wereld waarin we leven. Organisaties van de toekomst zijn de organisaties waar IT veel meer met de mensen verbonden is. Waar het zelfdenkend vermogen van de mensen terugkeert, waar ze (weer) intrinsiek gemotiveerd zijn om waarde toe te voegen. De digitale transititie is een onomkeerbaar proces voor elke organisatie. Het is alleen de vraag hoe geef je daar vorm aan. Mondea werkt aan het organiseren van het optimale gebruik van ERP-systemen door ze aan te laten sluiten bij de processen, de organisatie maar vooral de mensen. We begeleiden de strategievorming, selecties, implementaties en optimalisaties. We trekken vastgelopen implementaties vlot en voeren second opinions uit. We faciliteren de transitie en ondersteunen bij de ontwikkeling van medewerkers, afdelingen en organisatie.

Onze mensen

In de opdrachten die we uitvoeren, combineren we expertise vanuit drie verschillende invalshoeken: IT, veranderkunde en bedrijfskunde. Bovendien geven we er de voorkeur aan om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de cultuur van onze klanten en de geografische ligging. Om dit mogelijk te maken hebben we, al sinds de oprichting in 2000, ervoor gekozen om te werken vanuit een netwerkmodel. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels een groot netwerk is opgebouwd. Alle professionals beschikken daarbij over een unieke combinatie van vakinhoudelijke kennis en professionele en communicatieve vaardigheden. Door slim gebruik te maken van dit netwerk zijn we in staat op korte termijn professionals in te zetten met kennis van de branche, gevoel bij de problematiek en aansluiting bij de cultuur. Sommige professionals zijn al meer dan 15 jaar aan onze organisatie verbonden.

Mondea Nieuws Op 21 juni a.s. zal Mondea aanwezig zijn op de SAP Get Ready & Move day in Utrecht.

Selectie van onze klanten