Pragmatisch • Duurzaam resultaat • Duidelijke aanpak » Ontdek de uniciteit van Mondea

Second opinion & problem solving

Het is een illusie te veronderstellen dat elk implementatie project als vanzelf loopt. Projecten lopen ook wel eens vast. Dit kan grote gevolgen hebben voor de organisatie en de mensen die er werken. We kennen allemaal de voorbeelden van mislukte ERP-implementaties die uiteindelijk geleid hebben tot faillissement. Dit wil je ten allen tijden voorkomen.

“Bij twijfel niet in halen” geldt ook voor een ERP-traject. Als er twijfel is over het potentieel resultaat van een selectie of een implementatie, wees dan geen struisvogel en vraag een onafhankelijk derde om er eens naar te kijken.

Een second opinion hoeft niet lang te duren, hoeft niet veel geld te kosten en levert al snel waardevolle inzichten die van doorslaggevende betekenis kunnen zijn bij de te nemen besluiten.

Door onze jarenlange ervaring en onafhankelijke positie is Mondea goed in staat een selectie of implementatietraject snel en vakkundig te beoordelen.

Een vergelijkbare beoordeling is ook aan de orde als het project is vastgelopen c.q. stroef loopt. Door de combinatie van onze ERP-kennis en communicatieve vaardigheden zijn we bedreven in het vlot trekken van vastgelopen implementaties. We gebruiken verschillende type interventies om bespreekbaar te maken wat tot op dat moment onbesproken is gebleven en zichtbaar te maken waar in het proces de uitdagingen zitten.

We coachen het team en de organisatie naar een situatie waarbij er weer sprake is van intrinsieke motivatie en vertrouwen. We werken samen met betrokkenen aan het bijstellen van de ambitie en de plannen om herhaling te voorkomen en de kansen op een duurzame en succesvolle implementatie te vergroten. Bij het ombuigen van dit denken, maken we gebruik van de Prosci tools en methodiek waarvoor Mondea geaccrediteerd is.

Terug naar het overzicht.