Pragmatisch • Duurzaam resultaat • Duidelijke aanpak » Ontdek de uniciteit van Mondea

Software en partner selectie

Ervaring uit het verleden leert ons dat een gemiddelde ERP-installatie zo’n 15 jaar meegaat. Na 10 jaar ontstaat vaak het gesprek over de continuïteit:

  • De organisatie is gegroeid, het ERP-systeem past niet meer;
  • De huidige versie wordt binnenkort niet meer ondersteund door de leverancier;
  • Er is te veel maatwerk, er zijn te veel toevoegingen, het systeem wordt te traag;
  • De organisatie is samengegaan. Overgang naar een enkel systeem is gewenst.

Herkenbaar?
Het beantwoorden van de vraag die dan voorligt is minder eenvoudig dan het lijkt. Overgaan naar de nieuwe versie van het bestaande pakket is zeker niet vanzelfsprekend. Een keuze maken voor een ander integraal ERP-pakket is evenmin vanzelfsprekend. Welke ERP-architectuur strategie past het best bij de organisatie. In haar huidige en in haar toekomstige vorm. Best-of-breed, best-of suite, integraal. Gaat het inzetten van een low-code development platform voordelen bieden? Lastige vragen die een combinatie van expertises vragen om deze goed te beantwoorden.
De keuze voor de juiste strategie is niet louter gebaseerd op technologie. Andere elementen zoals groeitempo, innovatiekracht, absorptievermogen, plaats in de keten spelen hier zeer zeker ook een rol.

Mondea heeft een ERP strategie assessment ontwikkeld om de verschillende dimensies voor het nemen van het juiste besluit inzichtelijk te maken. Dit assessment tool wordt continue aangepast aan de laatste trends & ontwikkelingen. Parallel aan de keuze voor de juiste ERP-strategie is een pakket c.q. applicatie keuze aan de orde. Het uitsluitend vergelijken van applicaties op basis van functionaliteit doet tekort aan een aantal andere elementen die er ook te doen. Het is belangrijk de uniciteit van de organisatie, haar processen en haar medewerkers te kennen en deze in ogenschouw te nemen bij de beoordeling van de verschillende mogelijkheden. Op basis van jarenlange ervaring heeft Mondea haar eigen selectiemethode ontwikkeld. Langs zes assen wordt naar de potentiële fit gekeken. In zeven stappen wordt een keuze gemaakt en onderbouwd. Een goede voorbereiding is het halve werk. Het realiseren van een succesvolle en duurzame ERP implementatie, vormt hierop geen uitzondering.

Terug naar het overzicht.