Pragmatisch • Duurzaam resultaat • Duidelijke aanpak » Ontdek de uniciteit van Mondea

Waar we voor staan

Wij geloven in een maatschappij waar er plaats is voor iedereen. Wij geloven in organisaties waar het talent veelal al aanwezig is en ontdekt mag worden. Wij weten zeker dat wij het niet beter weten maar we geloven wel dat we een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het samen ontdekken, samen verwonderen. Wij geloven dat professionele communicatie de kracht is achter een succesvolle organisatie. Professionele communicatie tussen mensen en tussen mensen en systemen. Wij geloven dat we aan de vooravond staan van een nieuwe generatie ERP software waar de mens vanuit wie die is centraal komt te staan. Waar hij intrinsiek gemotiveerd zal worden omdat er weer ruimte komt voor zelfdenkend vermogen. Wij geloven dat deze nieuwe generatie ERP software de digitale transitie gaat versnellen en gaat zorgen voor een sterk vernieuwende wijze van leven en werken. Wij zijn Mondea. Wij zorgen voor duurzaam en succesvol gebruik van ERP. Wij houden ons bezig met de aansluiting van de mensen op de systemen, de processen en de organisatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als sinds de oprichting in 2000 heeft Mondea Maatschappelijk Betrokken Ondernemen hoog in het vaandel staan. Het vormt een integraal onderdeel van het bedrijfsmodel. In praktijk betekent dit dat de mensen van Mondea een deel van hun tijd vrijmaken om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Dit gebeurt door kennis en ervaring ter beschikking te stellen aan organisaties die deze mensen een warm hart toedragen.

Mondea MVO Vanaf het 10-jarig bestaan van Mondea in 2010 is een samenwerking met Vereniging Voedselbanken Nederland opgezet. De noodzaak deze snelst groeiende bank van Nederland te ondersteunen op het gebied van Logistiek, IT én organisatie ontwikkeling is groot. En dat is gegeven de complexiteit van deze keten geen sinecure.

Selectie van onze klanten